TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415

RƯỢUvà BIA


RƯỢU / WINE / RUM/ РУМ
BIA / BEER / ПИВО
0935176290