TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415

MenuSINH TỐ – NƯỚC ÉP


SINH TỐ / SMOOTHIES / смузи


NƯỚC ÉP / JUICE / СОК


0935176290