TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415

Menunước uống sinh tố, nước ép


SINH TỐ
NƯỚCÉP / JUICE / СОК

NƯỚC ÉP
0935176290