TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415

MenuCà Phê và Trà


Menu Coffee and Milk
TRÀNÓNG

Menu TEA
0935176290