TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415

HẢISẢN


TÔM SÚ BIỂN PHẦN / TIGER PRAWN


TÔM TÍCH / MANTIS SHRIMP / креветки богомола


Ghẹ tươi


HÀU / OYSTERS / устрица


NHUM / SEA URCHIN / морской еж


NGHÊU / CLAMS / моллюски


MỰC ỐNG / SQUID


ỐC MÓNG TAY/ RAZOR CLAM / бритва моллюск


TU HÀI / GEODUCK CLAM / геодак моллюск 145


ỐC HƯƠNG / SWEET SNAILS


SÒ TÔ / CLAM / моллюск


SÒ ĐIỆP NƯỚNG MỠ HÀNH / GRILLED SCALLOP


0935176290