TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415


PHẦN / CHICKEN

HÃY CHỌN LOẠI TINH BỘT ĂN KÈM / PLEASE CHOOSE YOUR SIDES / И выберите свои гарнир:
KHOAI TÂY CHIÊN HOẶC CƠM TRẮNG / FRENCH FRIES OR STEAMED WHITE RICE
/ картошка фри или паренный рис

Thực đơn Gà - CHICKEN WINGS
0935176290