TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415


THEO PHẦN

PHẦN BÒ + (CHÉN CƠM TRẮNG HOẶC KHOAI TÂY CHIÊN) /
BEEF + (STEAMED WHITE RICE OR FRENCH FRIED) /
ГОВЯДИНА картошка фри или паренный рис

0935176290