TỔ 1, ẤP GÀNH DẦU, XÃ GÀNH DẦU, PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG 028 3242 1415

ĂNNHẸ – TRÁNG MIỆNG


Tráng Miệng / Dessert
YOGURTW/ MIXED FRIUTS, BARLEY STYLE Vietnamese/ SỮA CHUA TRÁI CÂY TÔ LÚA MẠCH/ йогурт свежие фрукты БОЛЬШОЙ


0935176290